Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru wedi’i sefydlu i ddatblygu a chynnal y cydweithio a’r rhyngweithio rhwng pob un o’r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru a/neu’r asiantaethau sy’n gyfrifol am hybu diogelwch ar y ffyrdd ymhlith awdurdodau lleol, Llywodraeth Cynulliad Cymru, pedwar Heddlu Cymru, y tri Gwasanaeth Tân ac Achub, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau.

Ein cenhadaeth:

Cydweithio i gwtogi rhagor ar anafiadau a marwolaethau.


14/01/2021

Heddlu Dyfed-Powys i lansio ymgyrch Genedlaethol ‘5 Angeuol’ fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar Ddiogelwch Ffyrdd

Ddydd Mawrth 19eg Ionawr 2021, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal diwrnod ymgysylltu cymunedol rhithiol a fydd yn canolbwy...


11/01/2021

Dweud Eich Dweud am Deithio Llesol yn Rhondda Cynon Taf

Mae modd i drigolion ddweud eu dweud am y llwybrau cerdded a beicio yn Rhondda Cynon Taf, ynghyd â nodi pa welliannau yr hoffen nhw eu gweld yn y dyfodol, trwy gymryd rhan yn ymgynghori...


05/01/2021

Gwelliannau i ddiogelwch y ffordd wedi'u cynllunio ar gyfer Ffordd Llanidloes, y Drenewydd

Mae gwaith i ymestyn y llwybr ar Ffordd Llanidloes yn y Drenewydd i'r Coleg a'r theatr i fod i ddechrau yn y Flwyddyn Newydd.

Bydd y gwelliannau hyn, sy'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn gwbl...