Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru wedi’i sefydlu i ddatblygu a chynnal y cydweithio a’r rhyngweithio rhwng pob un o’r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru a/neu’r asiantaethau sy’n gyfrifol am hybu diogelwch ar y ffyrdd ymhlith awdurdodau lleol, Llywodraeth Cynulliad Cymru, pedwar Heddlu Cymru, y tri Gwasanaeth Tân ac Achub, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau.

Ein cenhadaeth:

Cydweithio i gwtogi rhagor ar anafiadau a marwolaethau.