Newyddion

06/12/2016

Blwyddyn Antur Croeso Cymru

Mae digon o amser o hyd i gymeryd rhan ym Mlwyddyn Antur Croeso Cymru a mwynhau cefn gwlad Cymru tra’n cerdded neu feicio. Mae gan Gymru rhai o’r llwybrau cerdded a beicio gorau, o Lwybr Taf i Gamlas Llangollen, trwy olygfeydd gwych a byd natur.

Mae Sustrans Cymru wedi rhestru eu deg llwybr gorau yng Nghymru sy’n dangos yr hyn sydd
gan Gymru i’w chynnig i gerddwyr a beicwyr o bob gallu. Edrychwch ar eu rhestr yma.

Darllen mwy>


28/10/2016

Y Scarlets yn cefnogi Mis Cerdded i'r Ysgol

MAE Ken Owens a Rhys Patchell, sy'n chwarae i'r Scarlets, yn cefnogi Mis Rhyngwladol Cerdded i'r Ysgol.

Cafodd disgyblion Ysgol Brynteg wahoddiad i Barc y Scarlets i ddechrau cerdded i'r ysgol o'r fan honno, ac yno i gwrdd â nhw oedd Ken Owens, y Capten, a Rhys Patchell, y maswr.

Fe wnaeth y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, ymuno â nhw hefyd, ynghyd â'r cynghorwyr lleol Sharen Davies (Llwynhendy) a Deryk Cundy (y Bynea), a Gari Gofal, masgot diogelwch ffyrdd y Cyngor.

Darllen mwy>


25/10/2016

Byddwch yn llachar dros Galan Gaeaf

Mae rhieni ledled Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa i wneud yn siŵr fod modd gweld eu plant dros Galan Gaeaf.

Mae tîm diogelwch ffyrdd y Cyngor yn lansio ei ymgyrch 'gwisgwch yn llachar' i gyd-fynd â throi'r clociau'n ôl ddydd Sul, Hydref 30.

Wrth i'r boreau dywyllu a'r nosweithiau fyrhau, mae plant yn cael eu hannog i wisgo dillad llachar. Hefyd, gall rhieni ystyried buddsoddi mewn rhwymynnau llachar i'r breichiau neu siacedi llachar i helpu i gadw eu plant yn ddiogel pan fyddan nhw'n ymlwybro yng nghyffiniau heolydd.

Darllen mwy>


28/07/2016

Bod yn ddiogel wrth chwarae Pokemon Go

Mae preswylwyr Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i fod yn ddiogel wrth chwarae Pokemon Go sef y gêm rith-wirionedd newydd.

Mae tîm diogelwch ffyrdd y Cyngor eisiau codi ymwybyddiaeth ynghylch problemau posibl sy'n ymwneud â diogelwch ar ôl gweld rhai pobl ifanc yn chwarae'r gêm ar ffordd ddeuol brysur yng Ngogledd Cymru.

Mae'r gêm, yn annog chwaraewyr i ddal angenfilod rhithwir y gellir dod o hyd iddyn nhw ar fapiau go iawn gan ddefnyddio System Leoli Fyd-eang (GPS) ar ffonau clyfar.

Darllen mwy>


20/05/2016

Ysgol y Lawnt yn cymryd rhan yn Wythnos Cerdded i’r Ysgol

Dathlodd disgyblion, rhieni a staff o Ysgol y Lawnt gychwyn Wythnos Cerdded i’r Ysgol trwy gynnal Bws Cerdded ychwanegol o Eglwys Dewi Sant yn Rhymni i Ysgol y Lawnt.

Trefnwyd y Bws Cerdded yn ychwanegol i’r Bws Cerdded Dydd Mercher wythnosol sydd wedi profi’n llwyddiannus yn ystod yr 8 mlynedd diwethaf. Mae tua 50 o gyfranogwyr yn mynychu’n rheolaidd gyda rhieni a brodyr a chwiorydd iau, yn aml, yn ymuno â’r disgyblion i gymryd rhan yn y daith gerdded ben bore.

Mae nifer o’r disgyblion wedi cymryd rhan yn y Bws Cerdded ers iddynt fod yn y dosbarth Meithrin nes iddynt gyrraedd Blwyddyn 6 – mae rhai cyfranogwyr hyd yn oed wedi cymryd rhan ynddo cyn iddynt gychwyn yn y dosbarth Meithrin.

Darllen mwy>