Newyddion

21/04/2021

Hysbysiad i’r Wasg: Marchnerth a Cheffylau Nerthol

Ynghyd â’r llacio graddol yn y cyfyngiadau COVID-19, mae'n siŵr y bydd y tywydd gwell a’r nosweithiau mwy golau yn ysbrydoli llawer ohonom i fynd allan a mwynhau'r golygfeydd gwledig prydferth sydd gan Gymru i'w cynnig.  Yn ogystal â cherddwyr, beicwyr a beicwyr modur, mae marchogion sy’n defnyddio’r ffyrdd yn agored i niwed ond weithiau maen nhw’n cael eu hanghofio am nad ydyn nhw mor amlwg mewn ystadegau ynghylch anafiadau a marwolaethau ar y ffyrdd.

Gall ceffylau a'u marchogion fod yn agored i niwed ar y ffordd; gall gwrthdrawiad rhwng ceffyl a cherbyd arwain at ganlyniadau sy'n bygwth bywyd i'r ceffyl a’r marchog yn ogystal â defnyddiwr y cerbyd.

Amcangyfrif Cymdeithas Ceffylau Prydain yw bod dros 1,000 o ddigwyddiadau yn cynnwys ceffylau ar ffyrdd y Deyrnas Unedig yn y 12 mis hyd at 28 Chwefror 2021. Yn anffodus, arweiniodd hyn at anafu 130 o bobl, lladd 46 o geffylau ac anafu 118 o geffylau eraill.

Darllen mwy>


25/06/2018

Ffilm Realiti Rhithwir y BHS

Mae Cymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) wedi lansio ffilm realiti rhithwir newydd i godi ymwybyddiaeth o’r materion diogelwch sy’n wynebu marchogion ar y ffyrdd.

Nod y ffilm, sy’n rhan o ymgyrch y Gymdeithas, Dead Slow, yw rhoi profiad uniongyrchol i yrwyr o sut mae’n teimlo i fod yn farchog ar gefn ceffyl pan fydd car yn pasio’n rhy gyflym neu’n rhy agos.

Mae’r ffilm yn dangos hefyd yr hyn y mae gyrwyr yn ei brofi wrth nesáu at geffyl mewn cerbyd sy’n mynd yn rhy gyflym.

Darllen mwy>


17/07/2017

Tynnu Trelars yn Ddiogel

Gyda gwyliau’r haf yn ei anterth, mae’r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) yn annog gyrwyr i wneud yn siŵr bod eu trelars, eu carafanau a’u faniau ceffylau yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Lansiwyd ymgyrch #TowSafe4Freddie y DVSA ym mis Tachwedd y llynedd, ac mae wedi bod yn galw ar yrwyr sy’n defnyddio trelars i gyflawni gwiriadau sylfaenol yn dilyn marwolaeth drasig y bachgen 3 blwydd oed, Freddie Hussey. Roedd Freddie yn cerdded gyda’i fam yn Bedminster, Bryste, pan ddaeth trelar dwy dunnell yn rhydd oddi wrth Land Rover. Aeth y trelar ar ben y cwrbyn cyn taro Freddie. Canfu’r ymchwiliad i farwolaeth Freddie fod lifer brêc llaw'r trelar yn y man anghywir. Mae rhieni Freddie yn annog pob gyrrwr i gyflawni gwiriadau diogelwch sylfaenol bob tro y maen nhw’n tynnu trelar, i osgoi unrhyw drasiedïau eraill.

Mae’r arweiniad yn cynnwys gwybodaeth bwysig am wirio:

Darllen mwy>