Newyddion

16/02/2016

Disgyblion Brynbuga yn derbyn hyfforddiant hanfodol ar ddiogelwch ffyrdd

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy, y Cynghorydd Brian Strong, wedi cyflwyno tystysgrifau i ddisgyblion Blwyddyn Tri yn Ysgol Brynbuga sydd wedi gorffen rhaglen genedlaethol hyfforddiant cerddwyr Kerbcraft.

Yng nghwmni staff hyfforddi Kerbcraft Cyngor Sir Fynwy a gwirfoddolwyr o blith rhieni, cafodd y plant eu dysgu i adnabod lleoedd addas i groesi ffyrdd a sicrhau sgiliau i ddod yn gerddwyr mwy diogel.

Mae Ysgol Brynbuga yn un o nifer fawr o ysgolion sy’n cymryd rhan yng nghynllun hyfforddiant cerddwyr Kerbcraft a gaiff ei reoli gan y cyngor. Cynigir y cynllun, a ariannir gan Lywodraeth Cymru, i’r holl ysgolion yn y sir a chaiff ei weinyddu gan dri aelod o staff gyda chymorth dros 60 o wirfoddolwyr. Derbyniodd dros 900 o blant yn Sir Fynwy hyfforddiant Kerbcraft yn y 12 mis diwethaf.

Darllen mwy>